Etnografický ústav od 4. dubna 2017

, Výstava

V rámci oslav 200. výročí založení MZM se v Sále Karla Valocha jako další z muzejních oddělení představí Etnografický ústav MZM.

Etnografický ústav, který nejprve nesl název oddělení lidovědné, později etnografické, zahrnuje ve svých sbírkách předměty etnografického charakteru, které byly do muzejních sbírek získány již v samých začátcích této instituce tj. na začátku 19. století – mezi mnohými jinými jmenujme slavný „císařský“ pluh, s nímž v roce 1769 v obci Slavíkovice na Moravě v rámci inspekční cesty vlastnoručně oral císař Josef II.

Prezentace Etnografického ústavu se odvíjí ve dvou rovinách: ve vertikální zdůrazňuje návaznost na práci předchůdců, mezi nimiž byli významní muzejníci a etnografové, v rovině horizontální pak poukazuje na kontinuální výzkum v terénu a vzájemnou spolupráci s odbornou i laickou veřejností.

Etnografický ústav představujeme jako otevřené a dynamické pracoviště, jehož pracovním mottem je snaha odkaz minulosti ochránit a zprostředkovat budoucím generacím.