Fotografie z výstavy Centra Mendelianum

, Výstava

Nedílnou součástí Centra Mendeliana je odborné oddělení pro historii biologických věd a genetiky, které spravuje unikátní sbírku cca 9 tisíc sbírkových předmětů a písemností z dějin genetiky. Sbírka obsahuje originály nebo unikátními kopie dnes již ztracených archiválií a nemá ve světě svým rozsahem a úplností obdobu. Je tak jedinečným zdrojem badatelské práce v historii genetiky od Mendela až po současnost. Další důležitá část sbírky je zaměřena na dokumentaci pronikání totalitní politické moci do genetiky a její tragické důsledky, známé jako „lysenkismus“. Jako prvotní publikační produkt badatelské práce v tomto pramenném materiálu slouží odborný časopis Folia Mendeliana, který vychází již od roku 1965 a je tak jedním z našich nejstarších odborných periodik, které vycházejí v anglickém jazyce.