Mendelianum se představilo 7. 3. 2017

, Výstava

Vernisáž Centra Mendelianum - Oddělení pro historii biologických věd a genetiku se uskutečnila v úterý 7. března 2017 od 17 hodin v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu v Brně. Oddělení se veřejnosti představuje u příležitosti 200. výročí založení muzea. Výstava potrvá do 2. dubna 2017.

Moravské zemské muzeum je dlouhodobým nositelem odkazu zakladatele genetiky J. G. Mendela a může se pyšnit přímou historickou souvislostí s Mendelovou vědeckou společností. Moravskoslezská hospodářská společnost, jejímž členem a funkcionářem byl Mendel třicet let, totiž právě před 200 lety založila Františkovo, nynější Moravské zemské muzeum.

Nedílnou součástí Centra Mendeliana je odborné oddělení pro historii biologických věd a genetiky, které spravuje unikátní sbírku cca 9 tisíc sbírkových předmětů a písemností z dějin genetiky. Sbírka obsahuje originály nebo unikátními kopie dnes již ztracených archiválií a nemá ve světě svým rozsahem a úplností obdobu. Je tak jedinečným zdrojem badatelské práce v historii genetiky od Mendela až po současnost. Další důležitá část sbírky je zaměřena na dokumentaci pronikání totalitní politické moci do genetiky a její tragické důsledky, známé jako „lysenkismus“. Jako prvotní publikační produkt badatelské práce v tomto pramenném materiálu slouží odborný časopis Folia Mendeliana, který vychází již od roku 1965 a je tak jedním z našich nejstarších odborných periodik, které vycházejí v anglickém jazyce.

Exponáty ve výstavě:
• Třídní kniha vyšší reálky v Brně na Jánské ulici s Mendelovými zápisy a podpisy. V této škole Mendel působil v letech 1859 -1868 jako učitel fyziky a přírodopisu.
• Originální výtisk časopisu s prvním vydáním Mendelovy objevitelské práce Pokusy s hybridy rostlin, Verhandlungen des naturforschenden Vereines, Brno, 1866.
• Soubor medailí s Mendelem a motivy sekcí hospodářské společnosti a Moravského zemského muzea, autor V. Kovanič.
• Mendelova medaile, kterou vydala Villanova University, Penna, Medallic Art Co. New York.
• Bronzová pamětní plaketa s Mendelem, autor T. Charlemont, vydaná při odhalení Mendelova pomníku v Brně, 1910.
• Plaketa Gregora Mendela, autor J. Ebertz, Německo, 1984.
• První životopisné údaje o Mendelovi obsahuje publikace od Mendelova synovce A. Schindlera z roku 1902.
• H. ILTIS: Life of Mendel. Patrně nejznámější a nejdůležitější monografie o Mendelově životě a díle, vyšla poprvé v roce 1924 v němčině a v roce 1932 v angličtině.
• Busta Mendela, autor V. Ducháčková, vydalo Moravské zemské muzeum při příležitosti 100. výročí zveřejnění Mendelovy objevitelské práce, 1965.