Výstavy

200 let MZM – představení odborných oddělení

9. 9. 2016 – 7. 1. 2018, Sál K. Valocha, Dietrichsteinský palác

V Sále Karla Valocha jsou od září 2016 v měsíčních intervalech představována jednotlivá odborná oddělení, která v rámci existujících tří muzeí Moravského zemského muzea - Historického muzea, Přírodovědného muzea a Uměnovědného muzea - vykonávají sbírkotvornou, dokumentační, vědeckou a popularizační činnost. Návštěvníkům výstavy jednotlivá oddělení představí svou historii, dokumentační i badatelský záběr, své pracovníky, nejzajímavější sbírkové předměty a na ikonografickém a audiovizuálním materiálu rovněž klíčové okamžiky své existence, práce odborné i prezentační a osobnosti minulé i současné existence pracoviště.

Nová stálá expozice – Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století

Od 22. 11. 2017, 3. patro, Dietrichsteinský palác

Nová stálá expozice Moravského zemského muzea Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století mapuje novodobé dějiny a reflektuje zásadní události. Deset tematických okruhů sleduje politické, kulturní a sociální dějiny této historické země, jejích institucí, kulturních jevů a významných osobností, a to nejen v kontextu dějin českých zemí, ale i celého středoevropského prostoru. V expozici bude množství interaktivních prvků, včetně promítání dobových filmových záběrů, každou tematickou část doplní dotykové obrazovky s podrobnými informacemi o dílčích tématech sledovaného období.

Tato expozice vznikla s finanční podporou Ministerstva kultury ČR. Akce se koná s podporou města Brna a pod záštitou primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála.

Výstava – Chvála sběratelství: 200 let služby moravské kultuře a vědě

Od 9. 9. 2017, Sál J. Jelínka, Dietrichsteinský palác

Výstava představí fenomén sběratelství, které vedlo v historii zpočátku ke vzniku kabinetů kuriozit či přírodnin a později samotných muzeí, jako bylo i Františkovo muzeum. Společným jmenovatelem byla touha po poznání a shromažďování hmotných dokladů z oblasti historie, umění i přírody. Obrovské sbírky tak představují kulturní a přírodní dědictví národa. Ve výstavě se návštěvník seznámí i s významnými osobnostmi tehdejšího společenského, kulturního i vědeckého života, které se zasloužily o založení Františkova muzea. Ti a mnozí další propadli nejen vášni sběratelství, ale měli především touhu předávat tyto doklady poznání celému národu. Návštěvník má tak jedinečnou možnost prohlédnout si cenné sbírkové předměty, které jsou ve sbírkách 200 let.

Aktuality z výstav

Navštivte výstavu Entomologického odd.

Entomologické oddělení Přírodovědného muzea MZM...více

Výstava

Nová stálá expozice od 22. listopadu 2017

Slavnostní otevření stálé expozice Středoevropská...více

Výstava

Vernisáže Oddělení dějin literatury

Vernisáž Oddělení dějin literatury Uměnovědného...více

Výstava

Fotky z vernisáže Archeologického ústavu

Fotografie z vernisáže Archeologického...více

Výstava

Fotografie ze zahájení výstavy CKPD

Zahájení výstavy Centra kulturně-politických...více

Výstava

Vernisáž výstavy CKPD v úterý 12. září

Moravské zemské muzeum vás zve na vernisáž...více

Výstava

Pozvánka na výstavu Chvála sběratelství...

Moravské zemské muzeum zve na vernisáž výstavy...více

Výstava