Soutěž „Vzpomínky na Moravské zemské muzeum“

Termín soutěže: 1. 6. – 31. 12. 2017

Soutěž – Vzpomínky na MZM a jeho okolí (Zelný trh, Pavilon Anthropos a přilehlý park, Palác šlechtičen, Zámek Budišov, Starý zámek v Jevišovicích, Památník Leoše Janáčka)

Zažili jste nevšední zážitek na některé z výstav v Moravském zemském muzeu? Setkali jste se s něčím zajímavým ve stálých expozicích? Poznali jste na Biskupském dvoře svoji životní lásku? Byli jste u otevření Pavilonu Anthropos? Slavíte s námi 200. výročí založení?

Podělte se s námi o své vzpomínky a zážitky, které jsou spojeny s Moravským zemským muzeem (dále jen „MZM“), a zapojte se do soutěže o zajímavé ceny. Soutěž má dvě kola – první kolo potrvá do 1. září a výherce vylosujeme 9. září 2017 na během vyvrcholení oslav 200. výročí založení muzea. Příspěvky do druhého kola můžete zasílat až do 31. prosince 2017. Ve druhém kole se můžete podělit např. o vzpomínku z oslav 200. výročí muzea. Termín vyhodnocení druhého kola upřesníme během ledna 2018. Mimo možnost získat zajímavé ceny se navíc můžete stát spoluautory knihy, neboť Vaše vzpomínky vydáme knižně.

Do soutěže se mohou zapojit také děti, pro které máme připravené lákavé ceny.

Vzpomínky mohou mít formu psaného textu, fotografie, nebo obrázku:

  • psaný text – maximální rozsah textu je jedna strana A4
  • fotografie – fotografie v digitální podobě musí mít min. 300 dpi, být ve formátu .jpeg, .tif, .bmp a řádně označeny názvem se jménem a příjmením autora
  • obrázek – nakreslete svou vzpomínku na MZM jakoukoli výtvarnou technikou

Své příspěvky můžete odevzdat na recepci generálního ředitelství MZM, zaslat poštou, zaslat mailem, předat na pokladně na našich objektech, nebo poslat zprávu na FB.

Pravidla soutěže

Organizátor soutěže:
Moravské zemské muzeum
Se sídlem: Zelný trh 6, 659 37 Brno
IČ: 00094862. DIČ: CZ00094862

1. Příspěvky do soutěže jsou přijímány od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2017. Mohou mít podobu textu, fotografie nebo obrázku. Doručeny mohou být v tištěné i elektronické podobě.
2. Příspěvek  musí obsahovat jméno, datum narození, adresu autora příspěvku a kontakt (telefon, nebo e-mail).
3. Každý autor může zaslat maximálně 5 vzpomínek v různých formách.
4. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyřadit soutěžní příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy a veřejným pořádkem (především s vulgárním či jiným nevhodným obsahem), popřípadě neodpovídají požadovanému zadání.
5. Zaslané příspěvky se nevracejí a zůstávají organizátorovi soutěže.
6. 1. kolo soutěže bude vyhodnoceno na speciální akci 9. 9. 2017, kde bude z příspěvků doručených do 1. 9. 2017 vylosováno 20 výherců. V dětské kategorii (děti do 15 let) bude vylosováno 10 výherců. Aktuální seznam cen lze sledovat na webových stránkách a nejméně 14 dní předem bude zveřejněn na www.200letmzm.cz kompletní seznam výher.
7. Pokud vylosovaná osoba nebude 9. září 2017 přítomna slosování, bude její výhra uschována a následně dohodnuto individuální předání.
8. Termín a způsob vyhodnocení 2. kola soutěže, tj. příspěvků došlých od 2. 9. do 31. 12. 2017, bude oznámeno v průběhu ledna 2018 a zveřejněno na www.200letmzm.cz.
9. Z došlých příspěvků bude vydána tištěná brožura. Zasláním příspěvku dává přispěvatel souhlas se zveřejněním jeho díla (slovesného nebo obrazového) v tištěné brožuře o vzpomínkách návštěvníků na MZM vydané organizátorem soutěže nejpozději do 6 měsíců od ukončení soutěže.
10. Zasláním příspěvku se má za to, že autor byl seznámen s pravidly soutěže a tato pravidla respektuje. Současně uděluje souhlas s tím, že pořadatel je oprávněn uveřejnit jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele této soutěže.
11. Jména výherců budou uvedena na www.200letmzm.cz v sekci k tomu určené.
12. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit ze závažných důvodů, a to bez náhrady.
13. Další práva a povinnosti, které nejsou v těchto podmínkách upraveny, se řídí občanským zákoníkem.

Kontakty pro dodání

Poštou na adresu:
Moravské zemské muzeum
Zelný trh 6
65937 Brno

Obálku označit heslem: „Vzpomínka“

Osobně odevzdat na těchto místech v obálce s heslem: „Vzpomínka“:
- recepce generálního ředitelství MZM – Zelný trh 6, 65937 Brno
- pokladna Dietrichsteinského paláce – Zelný trh 8, 65937 Brno
- pokladna Palác šlechtičen – Kobližná 1, 60200 Brno
- pokladna Pavilon Anthropos – Pisárecká 5, 60200 Brno

Odeslat elektronickou poštou na adresu mzmmzm..cz.
Odeslat formou zprávy na Facebooku muzea.

 

Soutěž „O truhlu velkomoravského pokladu“

S radostí oznamujeme, že truhla se šperky velkomoravských princezen byla úspěšně otevřena během páteční akce 9. září, která zahájila rok oslav 200. výročí založení Moravského zemského muzea. Truhlu s pokladem šťastné vítězce předala paní hraběnka Marie Alžběta Salm-Reifferscheidtová a předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. Oslavy nicméně pokračují, o dalších akcích budete s předstihem informováni na tomto webu, případně na našem facebooku.

Akce, na kterých budou klíče rozdávány:

Symbol klíče na propagačních materiálech označuje akci, na které budou klíče rozdávány.

Čtěte pravidla soutěže.

Aktuality ze soutěží

Zapojte se do soutěže Vzpomínky na MZM

Zažili jste nevšední zážitek na některé z výstav...více

Soutěž

Velkomoravský poklad nalezl svoji majitelku

S radostí vám můžeme oznámit, že truhla se šperky...více

Soutěž

Foťte s námi 9. září

Fotíte rádi? S námi a především naším 200....více

Soutěž

Soutěž o velkomoravský poklad

Truhla s velkomoravským pokladem se bude otevírat...více

Soutěž

Zbývají poslední klíče na rozdání

Pokud ještě nemáte svůj vlastní klíček do soutěže...více

Soutěž

Muzeum rozdává klíče k pokladu

Záznam z vysílání České televize - Události v...více

Soutěž

Soutěž O truhlu velkomoravského pokladu

Truhla obsahuje mimořádné pozlacené kopie šperků...více

Soutěž