1911

Získání Dietrichsteinského paláce

Již od roku 1908 se zvažovalo získání Dietrichsteinského paláce, kde by mohly být realizovány velkorysejší výstavní projekty. V září roku 1911 se pak podařilo adaptovat a muzeu předat přízemí a část prvního patra, celá budova pak v roce 1923.