17. listopadu 1992

Založení Dětského muzea MZM

Dětské muzeum v MZM se stalo prvním nově koncipovaným pracovištěm pro práci s dětmi v České republice, ale také, ve své době, jediným zařízením tohoto typu v zemích bývalého východního bloku.

V současné době DM připravuje vlastní výstavní projekty, prezentuje práci odborných oddělení MZM formou specializovaných výukových programů, tematických workshopů jak pro širokou veřejnost, tak i pro školní a zájmové skupiny i handicapované návštěvníky.