1829

Založen Umělecký spolek FM

Spolek byl ustanoven za účelem podpory rozvoje uměleckých sbírek Františkova muzea. Z příspěvků jeho členů se například nakupovaly obrazy pro muzejní galerii. Umělecký spolek však v roce 1841 zanikl.