2004

Vznik MCMP

Metodické  centrum muzejní pedagogiky sleduje všechny aspekty využívání muzeí a sbírek v nich uložených. Poskytuje metodickou pomoc a konzultace odborným pracovníkům i muzejní veřejnosti.