2015

Vznik centra slovanské archeologie

Centrum slovanské archeologie (CSA) Moravského zemského muzea (MZM) bylo jako samostatný útvar v rámci MZM ustanoveno dne 1. 4. 2015. Jeho hlavní sídlo je v Uherském Hradišti, terénní stanici má ve Starém Městě a jednu pracovnu i v Brně, v rámci Archeologického ústavu MZM. CSA vzešlo z pracoviště slovanské archeologie Archeologického ústavu MZM působícího zejména ve Starém Městě.