2015

Vznik centra kulturně-politických dějin 20. století

CKD je sbírkotvorným, dokumentačním, edukačním a vědecko-výzkumným pracovištěm MZM se zaměřením na kulturně-politické dějiny Československa a Česka 20. a 21. století.