2014

Významná reorganizace organizační struktury muzea

Vznik Historického muzea, Přírodovědného muzea a Uměnovědného muzea, tedy tří bloků zaštiťujících odbornou činnost v rámci Moravského zemského muzea.