1921

Vynětí muzea ze správy Moravskou muzejní společností

Moravská muzejní společnost, které byla často vyčítána nedostatečná práce ve prospěch muzea, byla zbavena jeho správy a Moravské zemské muzeum se tak definitivně odloučilo od starého režimu a vydalo se k reorganizaci, novým trendům a přerodu v moderní muzejní instituci.