4. 9. 1944

Uzavření muzea

Z důvodů blížící se válečné fronty a sílících spojeneckých náletů je nařízeno uzavření muzeí v protektorátu. Pracovníci Moravského zemského muzea se měli soustředit pouze na ochranu, evidenci a protiletecké zabezpečení sbírek. Sovětskými nálety z 8. a 11. dubna 1945 došlo k částečnému poškození muzejních budov, nejvíce pak přímým bojem o Brno až do osvobození 26. dubna 1945.