15. 3. 1939

Uzamčení sbírek muzea a převod do německé správy

Hned po zahájení německé okupace nechají zástupci brněnských nacistů uzamknout sbírky Moravského zemského muzea a to je převedeno do německé správy. 16. března 1939 se vedení muzea ujímá prof. Josef Freising jako určený komisařský správce.