10. 5. 1949

Správu muzea přejímá ministerstvo školství, věd a umění

Spolu s neblahým vývojem politické situace ústícím k převratu v roce 1948 došlo k organizačním změnám také v Moravském zemském muzeu. 10. května roku 1949 dochází k zrušení zemského zřízení a muzeum přechází do správy ministerstva školství, věd a umění. Došlo také ke změně názvu na "Moravské muzeum".