1958

Ředitelem dr. Jan Jelínek

Na konci roku 1958 se ředitelem stává antropolog Jan Jelínek. Ve funkci zůstává až do roku 1971. V roce 1962 je zřízeno muzeologické pracoviště z nějž se roku 1963 konstituuje muzeologické oddělení. V témže roce dr. Jelínek spolu s dr. Z.Z. Stránským a ing. arch. V. Hankem stáli u zrodu externí katedry muzeologie na filozofické fakultě brněnské Univerzity J.E. Purkyně. Až do roku 1979 pak dr. Jelínek zastává post prezidenta Mezinárodní rady muzeí (ICOM).