1803

První myšlenka založení muzea v Brně

V souvislosti s celkovou reorganizací vědecké činnosti na Moravě se také objevuje myšlenka založit v Brně muzeum.