2. 5. 1945

Převzetí muzea do správy Zemského národního výboru

Německý správce muzea dr. Edmund Küttler předává řízení ústavu dr. Karlu Černohorskému.