1969

Otevřen Památník kralické tiskárny

Vybudování Památníku kralické tiskárny (nyní Památníku Bible kralické) proběhlo podle projektu prof. B. Fuchse. Následujícího roku přechází do majetku muzea a od roku 1975 zde byla otevřena expozice Historický význam kralické tiskárny.