24. 3. 1818

Organizační statut

Moravskoslezský guvernér hrabě Mitrovský vydává organizační statut, který zřízení brněnského muzea veřejně ohlašuje.