1. 4. 1961

Oddělení Zemské obrazárny od muzea a vznik Moravské galerie

Zemská obrazárna, která byla součástí muzea, je sloučena s Umělecko-průmyslovým muzeem a vzniká tak nová instituce - Moravská galerie.