1924

Nově zpřístupněné sbírky v Biskupském dvoře a Dietrichsteinském paláci

Slavnostní otevření nových instalací se uskutečnilo 15. listopadu 1924. V Biskupském dvoře se jednalo o nejrůznější sbírky přírodovědné, v Dietrichsteinském paláci pak byly vystaveny doklady vývoje zemědělské výroby, etnografické a archeologické soubory.