1808

Nejstarší doložená sbírková akvizice

Z roku 1808 pochází nejstarší sbírkový inventář dokládající snahu o založení muzea v Brně.