1996

Muzeum získává zámek v Moravci

Zámek v Moravci slouží především depozitárním účelům.