1972, květen

Muzeum získává zámek Budišov u Třebíče

Díky nárůstu sbírkových předmětů potřebovalo muzeum nové depozitární prostory a v květnu roku 1972 tak získalo do správy budišovský zámek s přilehlým parkem. V zámku jsou vybudovány depozitáře zoologického oddělení. Od roku 1991 je depozitář zpřístupněn veřejnosti.