1974

Muzeum získává Starý zámek v Jevišovicích u Znojma

Starý zámek v Jevišovicích také začal sloužit pro depozitární účely, zejména pro uložení etnografických sbírek. Rovněž jevišovický zámek nyní slouží výstavním účelům.