1987

Muzeum získává Nové zámky u Nesovic

Renesanční Nové zámky u Nesovic muzeum využívá do roku 1995, kdy je navrací v restituci.