1999

Muzeum získává areál v Rebešovicích u Brna

Také v Rebešovicích jsou rozsáhlé depozitáře a konzervátorské pracoviště.