1. 1. 1961

Muzeum přechází pod správu MěstNV v Brně

Počátkem roku dochází k další reorganizaci a zřizovatelem Moravského muzea se stává město Brno. V srpnu roku 1961 je také radou MěstNV schválen nový organizační řád Moravského muzea.