1899

Muzejní knihovna se odděluje a vzniká Zemská knihovna moravská

Nedostatek prostor pro potřeby muzea byl řešen osamostatněním oddělení knihovny. Ta se pak stává novou institucí, dnešní Moravskou zemskou knihovnou.