1864

Kustod Mořic Vilém Trapp

Mořic Vilém Trapp (1825-1895) nastupuje do Františkova muzea v roce 1859 jako adjunkt kustoda. Studoval historii, starověk a umělecké památky na pražské filozofické fakultě. Po smrti Albína Heinricha se stává kustodem a jeho vědecké úsilí navázalo na úspěšné působení Heinrichovo. Věnoval se zejména historii, archeologii, kunsthistorii a muzejnictví. Pracoval na systematickém uspořádání sbírek, rozšířil kolekce historických artefaktů i archiválií. Svým úsilím dostával do popředí vědeckého zájmu moravskou prehistorii.