1836

Kustod Albín Heinrich

Albín Heinrich (1785-1864) byl významným vědeckým pracovníkem spojeným nejen s Františkovým muzeem, ale také s kulturními dějinami Moravy. Do Brna přichází v roce 1831 a působí jako profesor na německém gymnáziu. V roce 1836 se stává kustodem v muzeu a věnuje se zejména pořádání a rozhojňování přírodovědných sbírek. Zasloužil se o celkové pozvednutí úrovně muzea.