1923

Jaroslav Helfert prvním ředitelem muzea

Nový statut ze 12. února 1923 zavazoval muzeum k tomu, aby bylo ústavem rozvíjejícím vlastivědný výzkum přírodovědný a historický a zároveň se stalo kulturním i vědeckým centrem Moravy. Prvním ředitelem Moravského zemského muzea se stal dr. Jaroslav Helfert (1883-1972), který byl od roku 1909 muzejním sekretářem a správcem oddělení moravské lidovědy a výtvarného umění. Ve funkci ředitele setrval do roku 1939 a po válce mu vedení muzea bylo svěřeno v letech 1946-1948.