1897

Annales Musei Franciscei

První samostatné periodikum prezentující činnost Františkova muzea, které vyšlo ve čtyřech ročnících (1896-1899).