Pro média

 • 200 let služby moravské kultuře a vědě | Archeologický ústav Historického muzea MZM (10. 10. 2017)
  (Tisková zpráva ke stažení)

 • 200 let služby moravské kultuře a vědě | Centrum kulturně-politických dějin 20. století Uměnovědného muzea MZM (12. 9. 2017)
  (Tisková zpráva ke stažení)

 • Moravské zemské muzeum slaví dvě století své existence (5. 9. 2017)
  (Tisková zpráva ke stažení)

 • Program oslav 200. výročí založení Moravského zemského muzea (5. 9. 2017)
  (Tisková zpráva ke stažení)

 • 200 let služby moravské kultuře a vědě | Oddělení dějin hudby Uměnovědného muzea MZM (8. 8. 2017)
  (Tisková zpráva ke stažení)

 • 200 let služby moravské kultuře a vědě | Botanické oddělení Přírodovědného muzea MZM (11. 7. 2017)
  (Tisková zpráva ke stažení)

 • Uvedení poštovní známky k 200. výročí založení Moravského zemského muzea (21. 6. 2017)
  (Tisková zpráva ke stažení)

 • 200 let služby moravské kultuře a vědě | Oddělení dějin divadla Uměnovědného muzea MZM (6. 6. 2017)
  (Tisková zpráva ke stažení)

 • 200 let služby moravské kultuře a vědě | Numismatické oddělení Historického muzea MZM (4. 5. 2017)
  (Tisková zpráva ke stažení)

 • 200 let služby moravské kultuře a vědě | Etnografický ústav Historického muzea MZM (4. 4. 2017)
  (Tisková zpráva ke stažení)

 • 200 let služby moravské kultuře a vědě | Centrum Mendelianum - Oddělení pro historii biologických věd a genetiku (7. 3. 2017)
  (Tisková zpráva ke stažení)

 • 200 let služby moravské kultuře a vědě | Zoologické oddělení Přírodovědného muzea MZM (7. 2. 2017)
  (Tisková zpráva ke stažení)

 • 200 let služby moravské kultuře a vědě | Geologicko-paleontologické oddělení Přírodovědného muzea MZM (10. 1. 2017)
  (Tisková zpráva ke stažení)

 • 200 let služby moravské kultuře a vědě | Mineralogicko-petrografické oddělení Přírodovědného muzea MZM (6. 12. 2016)
  (Tisková zpráva ke stažení)

 • 200 let služby moravské kultuře a vědě | Centrum slovanské archeologie Historického muzea MZM (8. 11. 2016)
  (Tisková zpráva ke stažení)

 • 200 let služby moravské kultuře a vědě | Historické oddělení Historického muzea MZM (11. 10. 2016)
  (Tisková zpráva ke stažení)

 • 200 let služby moravské kultuře a vědě | Ústav Anthropos Historického muzea MZM (9. 9. 2016)
  (Tisková zpráva ke stažení)

 • 200 let služby moravské kultuře a vědě, Moravské zemské muzeum zahajuje rok oslav výročí svého založení (30. 8. 2016)
  Nejvyšším rozhodnutím - císařským dekretem - schválil dne 29. července 1817 císař František I. zřízení Moravského zemského muzea (do roku 1900 pojmenované na jeho počest Františkovo). U zrodu instituce stála přední osobnost moravského duchovního života počátku 19. století Christian Karel André, svou autoritou ho podpořili přední osvícení moravští aristokraté, představitelé Hospodářské společnosti pro orbu, přírodovědu a vlastivědu (dobová obdoba dnešní Akademie věd) starohrabě František Hugo Salm, hrabě Josef Auersperg a moravskoslezský zemský guvernér hrabě Antonín Bedřich Mitrovský. Souhlas panovníka obsahoval rovněž souhlas s bezúplatným převodem Biskupského dvora z majetku olomouckého arcibiskupství k užívání pro potřeby muzea. (Tisková zpráva ke stažení)

 • Oslavy 200. výročí založení MZM (11. 2. 2016)
  Moravské zemské muzeum oslaví v červenci roku 2017 dvě století své existence. Je to bezesporu výročí, které bude rezonovat v kulturním prostoru jak České republiky, tak jistě i celé střední Evropy. Instituce připravuje pro tuto událost řadu akcí a aktivit, které upozorní na význam, tradici a historii celého našeho muzejnictví. Muzea vždy hrála klíčovou roli v utváření moderní občanské společnosti, stála u zrodu většiny vědních oborů a svou nezastupitelnou roli plní i v současné době. Je proto důležité připomínat současné společnosti funkci muzea a hodnoty, jež uchovává, a využít k tomu právě dvousetleté jubileum. (Tisková zpráva ke stažení)