Program oslav v sobotu 9. září 2017

, Doprovodná akce

Program pro veřejnost na Zelném trhu (13-18 hod.)

Prezentace odborných oddělení na Zelném trhu:

 • Geologicko-paleontologické oddělení – určování zkamenělin, poznávání Burianových obrazů
 • Archeologie – skládání kachlů, modelování pro děti, omalovánky
 • Ústav Anthropos – kostra medvěda – hledání kostí v písku a jejich poznávání
 • Etnografický ústav – výroba papírových srdcí (připomínka Jízdy králů)
 • Numismatika – ukázka historických platidel a mincovního pokladu, ražba mincí
 • Mineralogicko-petrografické oddělení – poznávání minerálů + test, určování přinesených vzorků, ukázka vybraných vlastností minerálů, rýžování zlata
 • Literární oddělení – knihařství – ukázka převazby knihy (oprava šití, zavěšení apod.), výroba točených bločků
 • Historické oddělení – úvod do výuky kurentu, uniformy – Století ve stejnokroji – od středověku po současnost
 • Dětské muzeum – plody Afriky, africká obličejová maska, výroba kodexů, astroláb, olmécká hlava, Pinocchio a mnoho dalšího
 • Zoologické oddělení – metody odchytu ptáků a jejich kroužkování
 • Hudební oddělení – tvořivá dílna (opisovačská a komiksová), hudební aktivity, hudební nástroje
 • Centrum kulturní antropologie - antropologická rekonstrukce podoby člověka - nakreslit nebo modelovat podobu neandertálce nebo princezny z Býčí skály
 • Oddělení dějin divadla – fotokoutek s divadelními rekvizitami, možnost tisku fotografie
 • Entomologické oddělení – ukázky hmyzu – štíři Heterometrus spinifer,  kudlanka Rhombodera valida nebo larvy zlatohlávků, demonstrace proměny dokonavé vs. nedokonavé, pro děti zkoušení entomologických potřeb
 • Botanické oddělení – ukázka a poznávání čerstvých vzorků hub ("pokud nám příroda dovolí") a vzorků mechorostů
 • Mendelianum – Geny a obezita - fyziologický koutek (měření tuku, tlaku a tepu), dihybridní křížení ("hráškové pexeso") a model hrachu

Pro děti: Kolotoč Galileo – historický kolotoč

Hudba na Zelném trhu:
13:00 - 15:00 Mr. Swing
15:00 - 16:00 Tibet
16:00 - 18:00 Horňácká cimbálová muzika Petra Galečky

Dietrichsteinský palác
13:00 - 16:00 předpremiéry dvou velkých výstav

Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století

Nová stálé expozice Moravského zemského muzea Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století mapuje novodobé dějiny a reflektuje zásadní události. Deset tematických okruhů sleduje politické, kulturní a sociální dějiny této historické země, jejích institucí, kulturních jevů a významných osobností, a to nejen v kontextu dějin českých zemí, ale i celého středoevropského prostoru. V expozici bude množství interaktivních prvků, včetně promítání dobových filmových záběrů, každou tematickou část doplní dotykové obrazovky s podrobnými informacemi o dílčích tématech sledovaného období.

Chvála sběratelství: 200 let služby moravské kultuře a vědě

Výstava představí fenomén sběratelství, které vedlo v historii zpočátku ke vzniku kabinetů kuriozit či přírodnin a později  samotných muzeí, jako bylo i Františkovo muzeum. Společným jmenovatelem byla touha po poznání a shromažďování  hmotných dokladů z oblasti historie, umění i přírody. Obrovské sbírky tak představují kulturní a přírodní dědictví národa. Ve výstavě se návštěvník seznámí i s významnými osobnostmi tehdejšího společenského, kulturního i vědeckého života, které se zasloužily o založení Františkova muzea. Ti a mnozí další propadli nejen vášni sběratelství, ale měli především touhu předávat tyto doklady poznání celému národu. Návštěvník má tak jedinečnou možnost prohlédnout si cenné sbírkové předměty, které jsou ve sbírkách 200 let.

Biskupský dvůr
Komentované prohlídky pro rodiče s dětmi v expozici Fauna Moravy v 13:00, 14:00 a 15:00 hod.

Pavilon Anthropos
13:00 - 18:00 prapůvodní hudba a zvukomalba hraná na pravěké nástroje Davidem Synákem a Petrem Cenkem

Palác šlechtičen
14:00 - 14:30 Slovácký krúžek
Módní přehlídka VOŠ oděvního designu?

Památník Leoše Janáčka
13:00 - 18:00 klavírní vystoupení Patrika Červáka

Památník Bible kralické
9:30 - 17:00 Den tiskařů – komentované prohlídky, přednášky, program v kralické tvrzi