Soutěž o velkomoravský poklad

, Soutěž

Truhla s velkomoravským pokladem se bude otevírat v pátek 9. září od 13:00 do 22:00 v Biskupském dvoře v Brně, Muzejní 1. Pokud se nepodaří truhlu otevřít, bude stanoven náhradní termín pro majitele klíčů, kteří se v pátek nedostavili. Poslední klíče rozdáme 1. září při derniéře výstavy Země na obzoru - Objevujeme Ameriku, 3. září při vystoupení souboru Mužáci z Vrbic. Využijte tedy poslední možnosti, kdy budou klíče rozdány, a zapojte se do soutěže o velkomoravský poklad.