Fotoalbum z velkých oslav 9. září 2017

, Doprovodná akce

Moravské zemské muzeum v sobotu 9. září 2017 slavnostně završilo rok oslav 200. výročí svého založení, otevřelo novou výstavu a veřejnosti nabídlo bohatý program. Nově otevřená výstava – Chvála sběratelství: 200 let služby moravské kultuře a vědě – blíže představuje fenomén sběratelství, vedoucí v historii zpočátku ke vzniku kabinetů kuriozit či přírodnin, později samotných muzeí. Pestrý program pro veřejnost s desítkami dílčích aktivit se pak uskutečnil v jednotlivých objektech Moravského zemského muzea a na Zelném trhu, kde odborná oddělení muzea prezentovala svoji činnost. Večerní koncert Filharmonie Brno v Biskupském dvoře nabídl díla autorů 20. století, která jsou uložena ve sbírkách Oddělení dějin hudby Uměnovědného muzea Moravského zemského muzea. Více než stovku dalších fotografií naleznete na facebookovém profilu muzea.