Přednáška ke slovanské archeologii

, Doprovodná akce

30. 11. 2016, Z dějin slovanské archeologie na Uherskohradišťsku

V přednášce budou představeny přední osobnosti a jejich počiny v oblasti archeologie Slovanů na území východní Moravy, především pak ve Starém Městě a Uherském Hradišti, a to od sklonku 19. století až po současnost. Součástí prezentace bude i promítnutí časosběrného filmového dokumentu, který byl v průběhu let 1979 a 1980 natáčen amatérským filmařem Jiřím Demlem z Kunovic. Ten v něm zaznamenal dva roky ze života významného archeologa a dlouholetého pracovníka Moravského muzea, prof. PhDr. Viléma Hrubého, DrSc., na jeho lokalitách ve Starém Městě. Přednášejí L. Galuška a L. Valášková, projekce obrázků a film. Přednáška se koná ve středu 30. listopadu 2016.