Fotografie z vernisáže Oddělení dějin divadla

, Výstava

Oddělení dějin divadla v rámci prezentace svých sbírek představuje soubor unikátních materiálů, vypovídajících o divadle a jeho tvůrcích, ať už se jedná o exponáty, spojené s tradicí divadelních rodů nebo detaily z obsáhlé mozaiky, z níž se skládá v čase a prostoru nezachytitelný divadelní artefakt.

Rekonstrukce divadelního umění je jednou z dominant práce divadelního historika, proto bude mít veřejnost možnost zhlédnout ucelenou kolekci sbírkových předmětů, spojených se světovou premiérou hry bratří Čapků "Ze života hmyzu", která se odehrála v Brně v roce 1922. Vedle makety a scénického a kostýmního návrhu tehdejšího dvorního výtvarníka brněnské scény, A. V. Hrsky, budou k dispozici také další autentické doklady, spojené s inscenací, včetně orchestrálních partů O. Zítka, které muzeu pro tuto příležitost zapůjčilo Národní divadlo Brno.