Výstavy

200 let MZM - představení odborných oddělení

9. 9. 2016 – 9. 9. 2017, Sál K. Valocha, Dietrichsteinský palác

V Sále Karla Valocha budou od září 2016 v měsíčních intervalech probíhat prezentace jednotlivých odborných oddělení, která v rámci existujících tří muzeí Moravského zemského muzea - Historického muzea, Přírodovědného muzea a Uměnovědného muzea - vykonávají sbírkotvornou, dokumentační, vědeckou a popularizační činnost. Návštěvníkům výstavy jednotlivá oddělení představí svou historii, dokumentační i badatelský záběr, své pracovníky, nejzajímavější sbírkové předměty a na ikonografickém a audiovizuálním materiálu rovněž klíčové okamžiky své existence, práce odborné i prezentační a osobnosti minulé i současné existence pracoviště.

Nová stálá expozice – Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století

od 9. 9. 2017, 3. patro, Dietrichsteinský palác

Nová expozice představí zásadní události dějin 20. století v souvislostech dějin severního Podunají, v historických determinantech teritoria současné České republiky, s důrazem na historický prostor markrabství moravského. Bude mapovat politické dějiny, kulturní dějiny i sociální dějiny. Základní linie bude chronologicko-tematická, s kulturně-vědeckými vsuvkami (stěžejní instituce a osobnosti) a představením každodennosti. Expozici lze charakterizovat jako seznámení s dějinami historické země a jejími institucemi, jakož i kulturními fenomény a klíčovými osobnostmi, určujícími její postavení a roli v konotacích dějin českých zemí, potažmo historie celého středoevropského či širšího kontextu.

Výstava – 200 let služby moravské kultuře a vědě

od 9. 9. 2017, Sál J. Jelínka, Dietrichsteinský palác

Vedle rekonstrukce pracovny Františka I. výstava představí muzeum v podobě, kterou mělo v 19. století, tedy nejstarší vrstvu sbírkového fondu, uloženou v muzeu již v polovině 19. století, včetně rekonstrukce tehdejšího výstavního mobiliáře a podoby expozice známé z dobových fotografií.

Aktuality z výstav

Fotografie z vernisáže Oddělení dějin divadla

Oddělení dějin divadla v rámci prezentace svých...více

Výstava

Výstava numismatiky už jen do 4. června

I když počátky samostatného Numismatického...více

Výstava

Fotografie z výstavy Etnografického ústavu

Etnografický ústav MZM je otevřené a dynamické...více

Výstava

Etnografický ústav od 4. dubna 2017

V rámci oslav 200. výročí založení MZM se v Sále...více

Výstava

Fotografie z výstavy Centra Mendelianum

Nedílnou součástí Centra Mendeliana je odborné...více

Výstava

Mendelianum se představilo 7. 3. 2017

Vernisáž Centra Mendelianum - Oddělení pro...více

Výstava

Skvosty zoologie ve fotogalerii

Už jen do neděle 5. března 2017 jsou v sále Karla...více

Výstava